Цифров фотоапаратDSC-W800

Номер на файл

Избира метода, използван за присвояване на номера на файловете на изображенията.

  1. MENU - (Настройки) - (Инструмент за Карта Памет) - [Номер на файл] - желан режим -

Серия(Настройка по подразбиране):

Присвоява последователни номера на файловете дори ако е променена папката за запис или картата с памет. (Когато сменената карта с памет съдържа номер на файл, по-голям от последния присвоен номер, по-големият номер се присвоява.)

Нулиране:

Започва от 0001 при всяка промяна на папката. (Когато папката за запис съдържа файл, номерът, който се присвоява, е с една единица по-голям от най-големия номер.)