Цифров фотоапаратDSC-W800

Промяна на папката за запис

Променя папката в картата с памет, която понастоящем се използва за записване на изображенията.

  1. MENU - (Настройки) - (Инструмент за Карта Памет) - [Пром. п-ка ЗАПИС]
  2. Изберете папка със стрелките / на бутона за управление.
  3. [OK] -

Забележка

  • Този елемент не се показва, когато за запис на изображения се използва вътрешната памет.
  • Не можете да избирате като папка за запис папка, която има като номер само „MSDCF“ или „ANV01“.
  • Не можете да местите записани изображения в различна папка.