Цифров фотоапаратDSC-W800

Създаване на папка за запис

Създава папка в картата с памет за запис на изображенията.

Изображенията се записват в новосъздадената папка, докато не създадете или не изберете друга папка за запис.

  1. MENU - (Настройки) - (Инструмент за Карта Памет) - [Create REC.Folder] - [OK] -

Полезен съвет

Относно папките

След като създадете нова папка, можете да промените целевата папка за съхранение.

Забележка

  • Този елемент не се показва, когато за запис на изображения се използва вътрешната памет.
  • Когато поставите във фотоапарата карта с памет, която е използвана с друго оборудване, и започнете да заснемате изображения, може автоматично да бъде създадена нова папка.
  • В една папка могат да бъдат съхранявани до 4000 изображения. Когато капацитетът на папката е превишен, автоматично се създава нова папка.