Цифров фотоапаратDSC-W800

Изтриване на папката за запис

Изтрива папка за запис на изображения в картата с памет.

  1. MENU - (Настройки) - (Инструмент за Карта Памет) - [Изтр. п-ка ЗАПИС]
  2. Изберете папка със стрелките / на бутона за управление.
  3. [OK] -

Забележка

  • Този елемент не се показва, когато за запис на изображения се използва вътрешната памет.
  • Ако изтриете папката, зададена като папка за запис, като използвате [Изтр. п-ка ЗАПИС], папката с най-голям номер се избира като следваща папка за запис.
  • Ако папката съдържа защитени изображения, изтриват се изображенията, които не са защитени, а папката остава.
  • Ако папката съдържа файлове, които не могат да бъдат възпроизвеждани от фотоапарата, не можете да я изтриете.