Цифров фотоапаратDSC-W800

Копиране

Копира всички изображения от вътрешната памет в карта с памет.

  1. Поставете във фотоапарата карта с памет с достатъчен свободен капацитет.
  2. MENU - (Настройки) - (Инструмент за Карта Памет) - [Копиране] - [OK] -

Забележка

  • Уверете се, че използвате достатъчно заредена батерия. В противен случай зарядът на батериите може да свърши, когато се опитвате да копирате файлове с изображения, а това ще причини прекратяване на копирането и възможна повреда на данните.
  • Изображенията не могат да бъдат копирани поотделно.
  • Оригиналните изображения, съхранени във вътрешната памет, се запазват след копирането. За да изтриете съдържанието на вътрешната памет, след копирането извадете картата с памет, след което форматирайте вътрешната памет ([Форматиране] в [Инструмент за Вътр. Памет]).
  • В картата с памет се създава нова папка и всички данни ще се копират в нея. Не можете да избирате конкретна папка и да копирате изображения в нея.