Цифров фотоапаратDSC-W800

Нулиране

Връща всички настройки към настройката по подразбиране.

Дори и ако изпълните тази функция, записаните изображения се запазват.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Инициализиране] - [OK] -

Забележка

  • Внимавайте да не извадите батерията по време на нулирането.