Цифров фотоапаратDSC-W800

Препоръчителна компютърна среда

Можете да проверите системните изисквания за софтуера на следния URL адрес.

www.sony.net/pcenv/