Цифров фотоапаратDSC-W800

PlayMemories Home

По-долу са показани примери за функциите, които са налични, когато използвате PlayMemories Home.

  • Можете да импортирате на компютъра изображения, записани на фотоапарата.
  • Можете да възпроизвеждате изображения, съхранени в компютъра и фотоапарата.
  • Можете да споделяте изображенията, използвайки PlayMemories Online.

По-долу са показани примери за функциите, които са налични, когато използвате Windows.

  • Можете да покажете изображенията, съхранени на компютър, по дата на заснемане в показването на календара.
  • Можете да редактирате неподвижни изображения, например с преоразмеряване (Преоразмеряване) и изрязване (Отрязване).
  • Можете да качвате изображения в мрежова услуга. (Изисква се среда с интернет връзка.)
  • За подробности вижте помощта на PlayMemories Home.