Цифров фотоапаратDSC-W800

Инсталиране на PlayMemories Home

 1. Използвайки интернет браузъра на компютъра, отидете на следния URL адрес и след това инсталирайте PlayMemories Home.

  www.sony.net/pm/

  • Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
  • Когато инсталацията приключи, PlayMemories Home се стартира.
  • Ако софтуерът PMB (Picture Motion Browser) вече е инсталиран на компютъра ви, ще бъде презаписан от PlayMemories Home по време на инсталацията. Използвайте PlayMemories Home – софтуер, заменящ PMB.
 2. Свържете фотоапарата директно към компютър чрез специализирания USB кабел (включен в комплекта) (A).
  • Към PlayMemories Home може да са добавени някои нови функции. Дори и ако PlayMemories Home вече е инсталиран, свържете фотоапарата към компютъра.

A: Към USB жак на компютъра

B: Към USB A/V OUT изхода

Забележка

 • Влезте като администратор.
 • Може да се наложи да рестартирате компютъра си. Когато се покаже съобщението за потвърждение на рестартирането, рестартирайте компютъра, следвайки инструкциите на екрана.
 • DirectX може да е инсталиран, в зависимост от системната среда на компютъра ви.