Цифров фотоапаратDSC-W800

Софтуер за Mac

За подробности относно софтуера за Mac посетете следния URL адрес:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Забележка

  • Достъпният софтуер варира в зависимост от областта.