Цифров фотоапаратDSC-W800

Изключване на фотоапарата от компютъра

Изключва фотоапарата от компютъра.

Извършете процедурите от стъпка 1 до 2 по-долу, преди да извършите следните операции:

  • Изключване на кабела.
  • Изваждане на карта с памет.
  • Изключване на фотоапарата.
  1. Щракнете върху на лентата на задачите, после щракнете върху икона (изключване).
    • За Windows Vista щракнете върху на лентата на задачите.
  2. Щракнете върху потвърдителното съобщение, показано на екрана.

Забележка

  • Плъзнете и пуснете иконата на картата с памет или иконата на дисковото устройство в иконата „Кошче“ преди да използвате компютър с Mac и фотоапаратът ще бъде изключен от него.
  • Когато използвате компютър с Windows 7 или Windows 8, иконата за изключване може да не се покаже. В такъв случай можете да изключите фотоапарата от компютъра, без да следвате стъпките по-горе.