Цифров фотоапаратDSC-W800

Импортиране на изображения на компютър

PlayMemories Home ви позволява лесно да импортирате изображения.

За подробности относно функциите на PlayMemories Home вижте помощното ръководство на PlayMemories Home.

Импортиране на изображения на компютър с Windows без използването на PlayMemories Home

Когато помощникът за автоматично възпроизвеждане се покаже след осъществяването на USB връзка между фотоапарата и компютър, щракнете върху [Отвори папката, за да се покажат файловете] - [OK] - [DCIM] копирайте желаните изображения на компютъра.

Забележка

  • Ако се покаже екранът за управление на устройствата на компютър с Windows 7 или Windows 8, щракнете два пъти върху [Преглед на файлове] - икона за носител - папка, в която се съхранява изображението, което искате да импортирате.

Импортиране на изображения на компютър с Mac без използването на PlayMemories Home

Свържете фотоапарата с компютъра с Mac. Щракнете два пъти върху новоразпознатата икона на десктопа - папката, в която се съхранява изображението, което искате да импортирате. След това плъзнете и пуснете файла с изображението върху иконата с твърдия диск.

Забележка

  • Задайте MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Настр. USB Свързв.] на [Mass Storage].