Цифров фотоапаратDSC-W800

Предпазни мерки

Архивиране на вътрешната памет и картата с памет

 • Не изключвайте фотоапарата, не изваждайте батерията и не изваждайте картата с памет, докато индикаторът за достъп свети. В противен случай данните от вътрешната памет или картата с памет могат да се повредят. Направете архивно копие, за да защитите данните си.

Относно файлове с база данни

Когато във фотоапарата поставите карта с памет без файл с база данни и включите захранването, част от капацитета на картата с памет автоматично се използва, за да се създаде файл с база данни. Може да отнеме известно време, докато имате възможността да извършите следващото действие. Ако възникне грешка, свързана с файла с база данни, импортирайте всички изображения към компютъра чрез PlayMemories Home и след това форматирайте картата с памет.

Не използвайте/съхранявайте фотоапарата на следните места

 • На прекалено горещи, студени или влажни места. 

  На места, като например в паркирана на слънце кола, корпусът на фотоапарата може да се деформира и това да причини неизправност.

 • Съхранение под пряка слънчева светлина и близо до нагревател. 

  Корпусът на фотоапарата може да се обезцвети или деформира и това може да причини неизправност.

 • На места със силни вибрации.
 • Близо до място със силни магнитни полета.

Относно носенето

Не сядайте на стол или друго място с фотоапарата, поставен в заден джоб на панталон или пола, защото това може да причини неизправност или да го повреди.

Относно работната температура

Фотоапаратът е предназначен за използване при температури между 0°C и 40°C (32°F и 104°F). Снимането на прекалено студени или горещи места извън този диапазон не се препоръчва.

Относно кондензацията на влага

 • Ако фотоапаратът е внесен директно от студено на топло място, може да настъпи кондензация на влага по вътрешността или външността на камерата. Тази кондензация на влага може да причини неизправност на фотоапарата.
 • Ако възникне кондензация на влага, изключете фотоапарата и изчакайте около час да се изпари влагата. Имайте предвид, че ако се опитате да снимате с остатъци от влага в обектива, няма да можете да записвате ясни изображения.

Относно съвместимостта на данни на изображението

 • Фотоапаратът съответства на универсалния стандарт DCF (Design rule for Camera File system), установен от JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Sony не гарантира, че фотоапаратът ще възпроизведе изображения, записани или редактирани с друго оборудване, нито че друго оборудване ще възпроизведе изображения, записани с този фотоапарат.

Бележки относно екрана и обектива

 • Екранът е произведен, използвайки технология с изключително висока прецизност, за да може 99,99% от пикселите да са действащи за ефективна употреба. Някои малки тъмни и/или светли точки (бели, червени, сини или зелени) обаче може да се появяват на екрана. Тези точки са нормален резултат от процеса на производство и не се отразяват върху записа.
 • Продължителното излагане на екрана или обектива на директна слънчева светлина може да предизвика неизправности. Внимавайте, когато поставяте фотоапарата до прозорец или на открито.
 • Не прилагайте натиск върху екрана. Екранът може да се обезцвети и това може да причини неизправност.
 • На студено местоположение изображенията може да се провлачват по екрана. Това не е неизправност.

Забележка относно изхвърлянето/отдаването на фотоапарата

За да защитите личните си данни, извършете следното, когато изхвърляте или отдавате фотоапарата.

 • Нулирайте всички настройки на фотоапарата чрез MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Инициализиране].