Цифров фотоапаратDSC-W800

Архивиране на различни настройки, датата и часа

Резервната акумулаторна батерия непрекъснато се зарежда, докато използвате фотоапарата. Ако обаче използвате фотоапарата само за кратки периоди от време, тя се изтощава с течение на времето, а ако не използвате фотоапарата изобщо за около 3 месеца, се изтощава напълно. В този случай се уверете, че сте заредили акумулаторната резервна батерия, преди да използвате фотоапарата. Но дори и предварително инсталираната акумулаторна резервна батерия да не е заредена, пак можете да използвате фотоапарата, но датата и часът няма да бъдат обозначени.

Ако настройките се нулират всеки път, когато батерията е заредена, вътрешната акумулаторна резервна батерия може да се изтощи. Свържете се с търговец или местен упълномощен сервиз.

Метод на зареждане на вътрешната акумулаторна резервна батерия

Поставете заредена батерия във фотоапарата или го свържете към електрическия контакт (гнездо) чрез адаптер за променлив ток (в комплекта) и оставете фотоапарата за 24 часа или повече, докато захранването му се изключи.