Цифров фотоапаратDSC-W800

Бележки за зареждането на батерията

  • Включеният в комплекта адаптер за променлив ток е предназначен за този фотоапарат. Не го включвайте към други електронни устройства.

    Това може да причини неизправност. Освен това се уверете, че използвате оригинален адаптер за променлив ток на Sony.

  • Ако индикаторът за зареждане на фотоапарата мига по време на зареждане, извадете батерията, която се зарежда, и след това я поставете отново стабилно във фотоапарата. Ако индикаторът за зареждане отново мига, това може да е знак за грешка в батерията или за поставена батерия, различна от обозначения тип. Уверете се, че батерията е от обозначения тип. Ако батерията е от обозначения тип, извадете я, сменете я с нова или различна и се уверете, че батерията се зарежда правилно. Ако батерията се зарежда правилно, може да е възникнала грешка в батерията.
  • Ако индикаторът за зареждане мига дори когато адаптерът за променлив ток е свързан към фотоапарата и към електрическия контакт (гнездо), това показва, че зареждането е временно преустановено и е в режим на готовност. Зареждането спира и автоматично се активира състояние на готовност, когато температурата е извън препоръчителната работна температура. Когато температурата се върне към подходящия диапазон, зареждането се възобновява и индикаторът за зареждане светва отново. Препоръчваме да зареждате батерията при околна температура между 10°C и 30°C (между 50°F и 86°F).
  • Можете да зареждате батерията, поставена във фотоапарата, с предоставения адаптер за променлив ток. Освен това е налично и електрозахранване чрез адаптер за променлив ток в режим на възпроизвеждане. Но електрозахранването чрез адаптер за променлив ток не е налично в режим на снимане. Трябва ви адаптер за променлив ток AC-UD10 (продава се отделно) или AC-UD11 (*) (продава се отделно), за да предоставите захранване от електрически контакт (гнездо) по време на снимане.

* Адаптерът за променлив ток AC-UD11 (продава се отделно) може да не е наличен в някои държави/региони.