Цифров фотоапаратDSC-W800

Карта с памет

Карта с памет

Картите с памет, които могат да бъдат използвани с фотоапарата, са описани по-долу.

Memory Stick PRO Duo носител:

(Memory Stick XC-HG Duo носител/Memory Stick PRO Duo носител/Memory Stick PRO-HG Duo носител)

Memory Stick Micro носител:

(Memory Stick Micro (M2) носител/Memory Stick Micro (Mark2) носител)

SD карта с памет:

(SD карта с памет/SDHC карта с памет/SDXC карта с памет)

microSD карта с памет:

(microSD карта с памет/microSDHC карта с памет/microSDXC карта с памет)

 • Memory Stick PRO Duo носител до 64 GB и SD карти с памет до 64 GB са изпробвани и доказано работят с фотоапарата.
 • Memory Stick Micro носител до 16 GB и microSD карти с памет до 64 GB са изпробвани и доказано работят с фотоапарата.
 • Когато записвате видеоклипове, се препоръчва да използвате следните карти с памет:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2) носител);
  • (Memory Stick XC-HG Duo носител);
  • (Memory Stick PRO-HG Duo носител);
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2) носител);
  • SD карта (клас 4 или по-бърза), microSD карта с памет (клас 4 или по-бърза).

Забележка

 • За да подсигурите стабилна работа на картата с памет, препоръчваме да използвате фотоапарата, за да форматирате картата с памет, която се използва за първи път с този фотоапарат. Имайте предвид, че форматирането ще изтрие всички данни, записани на картата с памет. Данните не могат да бъдат възстановени. Архивирайте важните данни на компютър или на друго местоположение за съхранение.
 • Ако често записвате/изтривате изображения за дълъг период от време, може да възникне фрагментация на данните на картата с памет и видеоклиповете може да не се запишат правилно. В такъв случай запишете изображенията си на компютър или друго местоположение за съхранение, след това изпълнете [Форматиране].
 • Не е гарантирана работата с този фотоапарат на карта с памет, форматирана чрез компютър.
 • Скоростите на четене/запис се различават в зависимост от комбинацията между картата с памет и използваното оборудване.
 • Препоръчваме архивирането на важни данни.
 • Не поставяйте етикет върху самата карта с памет, нито върху адаптер за карта с памет.
 • Не докосвайте частта с контактните пластини на картата с памет с ръка или с метален предмет.
 • Не удряйте, не огъвайте и не изпускайте картата с памет.
 • Не разглобявайте и модифицирайте картата с памет.
 • Не излагайте картата с памет на вода.
 • Не оставяйте картата с памет в обсега на малки деца. Може случайно да я погълнат.
 • Имайте предвид, че картата с памет ще е гореща след като е използвана за дълъг период от време.
 • Поставете карта с памет, която съвпада с размера на слота за карта с памет. В противен случай ще се причини неизправност.
 • Не използвайте и не съхранявайте картата с памет при следните условия:
  • на места с висока температура като в горещото купе на паркиран на слънце автомобил;
  • на места, изложени на директна слънчева светлина;
  • на влажни места или места с налични корозивни вещества.
 • Изображения, записани на Memory Stick XC-HG Duo носител, SDXC карти с памет или micro SDXC карти с памет, не могат да бъдат импортирани или възпроизвеждани чрез компютри или AV устройства, които не са съвместими с exFAT дори и когато фотоапаратът е свързан към компютъра или AV устройството с USB кабел. Преди да свържете, се уверете, че устройството е съвместимо с exFAT. Ако сте свързали към устройство, което не е съвместимо с exFAT, може да се покаже подкана за форматиране на устройството. Не форматирайте устройството, или всички данни ще бъдат изгубени. (exFAT е файловата система, използвана от „Memory Stick XC-HG Duo“ носител, SDXC карти с памет и microSDXC карти с памет.)

Забележка относно използването на адаптер за карта с памет (продава се отделно)

 • Когато поставите карта с памет в адаптер за карта с памет, уверете се, че картата с памет е поставена в правилната посока и я въведете докрай. Неправилното поставяне може да причини неизправност.
 • Когато използвате Memory Stick Micro носител или microSD карта с памет, първо се уверете, че сте го поставили в специализирания адаптер за карта с памет.

Memory Stick носител

Типовете Memory Stick носители, които могат да бъдат използвани с фотоапарата, са описани по-долу. Правилната работа обаче не може да бъде гарантирана за всички функции на Memory Stick носител.

 • Memory Stick PRO Duo носител: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo носител: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo носител: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2) носител: *1
 • Memory Stick Micro (Mark2) носител: *1

*1 Memory Stick Duo носител, MagicGate Memory Stick Duo носител, Memory Stick PRO Duo носител, Memory Stick PRO-HG Duo носител и Memory Stick Micro носител са оборудвани с функциите на MagicGate. MagicGate е технология за защита на авторското право, която използва технология за кодиране. Записването/възпроизвеждането на данни, което изисква функциите на MagicGate, не може да бъде извършено с този фотоапарат.

*2 Високоскоростното прехвърляне на данни, използвайки паралелен интерфейс, се поддържа.

*3 Видеоклипове с размер [1280x720] могат да бъдат записвани.

Забележки относно използването на Memory Stick Micro носител (продава се отделно)

 • Този продукт е съвместим с Memory Stick Micro носител (M2). M2 е съкращение за Memory Stick Micro носител.
 • За да използвате Memory Stick Micro с този фотоапарат, поставете Memory Stick Micro носителя в M2 адаптер най-много с двоен размер. Ако поставите Memory Stick Micro носител във фотоапарата без M2 адаптер най-много с двоен размер, може да не успеете да го извадите от фотоапарата.
 • Не оставяйте Memory Stick Micro носител в обсега на малки деца. Може случайно да я погълнат.