Цифров фотоапаратDSC-W800

При почистване

Почистване на обектива и светкавицата

Забършете обектива и светкавицата с мека кърпа, за да премахнете отпечатъци от пръсти, прах и др.

Почистване на обектива

  • Не използвайте препарати за почистване, които съдържат органични разтворители като бензен или разредители.
  • Когато трябва да почистите повърхността на обектива, отстранете праха с издухваща четка (предлага се в търговската мрежа).
  • Ако фотоапаратът е много замърсен, навлажнете с препарата за почистване на лещи мека кърпа или кърпа за лещи и почистете нежно обектива с кръгообразни движения от средата. Не пръскайте препарата за почистване на лещи директно върху повърхността на обектива.

Почистване на светкавицата

Почистете повърхността на светкавицата преди употреба. Топлината от излъчването на светкавицата може да предизвика димене или изгаряне на замърсяванията от повърхността на светкавицата. Забършете повърхността на светкавицата с мека кърпа, за да премахнете замърсяванията, праха и т.н.

Почистване на повърхността на фотоапарата

Почиствайте повърхността на фотоапарата с мек, леко навлажнен плат и я избърсвайте със сух плат. За да предотвратите повреда на покритието или корпуса:

  • Не излагайте фотоапарата на химикали като разредител, бензен, спирт, мокри кърпички, препарати против насекоми, слънцезащитни лосиони или инсектициди.
  • Не докосвайте камерата, ако имате по ръцете си каквото и да е от горепосочените.
  • Не оставяйте камерата в контакт с гума или винил за дълго време.