Цифров фотоапаратDSC-W800

Време за запис за видеоклипове

Таблицата по-долу показва приблизителните максимални времена на запис. Това са общите времена на всички файлове с филми. Времето за запис може да се различава в зависимост от условията на снимане и картата с памет.

(ч (час), мин (минута), сек (секунда)

1280x720

Вътрешна памет 29 MB: -

2 GB: 10 мин

4 GB: 20 мин

8 GB: 45 мин

16 GB: 1 ч 30 мин

32 GB: 3 ч

64 GB: 6 ч

VGA

Вътрешна памет 29 MB: 20 сек

2 GB: 20 мин

4 GB: 40 мин

8 GB: 1 ч 20 мин

16 GB: 2 ч 40 мин

32 GB: 5 ч 25 мин

64 GB: 10 ч 55 мин

QVGA

Вътрешна памет 29 MB: 55 сек

2 GB: 1 ч 5 мин

4 GB: 2 ч 10 мин

8 GB: 4 ч 25 мин

16 GB: 8 ч 50 мин

32 GB: 17 ч 50 мин

64 GB: 36 ч

Непрекъснатото снимане е възможно за приблизително 29 минути (ограничение от спецификацията на продукта).

Максималното време за непрекъснат запис на видеоклип с формат [1280x720] е около 15 минути (ограничено от поставения лимит от 2 GB за размер на файла).

Забележка

  • Когато размерът на видеоклиповете е [1280x720], те не могат да се записват във вътрешната памет.