Цифров фотоапаратDSC-W800

Фотоапаратът не се включва

  • След като сте поставили батерията във фотоапарата, може да отнеме няколко секунди преди фотоапаратът да се включи.
  • Уверете се, че батерията е поставена правилно.
  • Батерията ще се изтощи от само себе си дори и ако не я използвате. Заредете батерията преди употреба.
  • Уверете се, че батерията е от съвместим тип.