Цифров фотоапаратDSC-W800

Захранването се изключва неочаквано

  • В зависимост от температурата на фотоапарата и батерията захранването може да се изключи автоматично, за да предпази фотоапарата. В този случай на екрана ще се покаже съобщение, преди захранването да се изключи.
  • Ако използвате фотоапарата за известен период от време, докато е включен и [Пестене на батер.] е зададено на [Стандартна] или [Максимално], фотоапаратът се изключва автоматично, за да предпази батерията от изтощаване. Включете отново фотоапарата.