Цифров фотоапаратDSC-W800

Индикаторът за зареждане на фотоапарата мига при зареждане на батерията

  • Уверете се, че батерията е от съвместим тип.
  • Индикаторът за зареждане на фотоапарата мига понякога, когато използвате батерия, която не е използвана дълго време. В такива случаи извадете батерията от фотоапарата и я поставете отново.
  • За подробности вижте „Батерия“.