Цифров фотоапаратDSC-W800

Мащабирането не работи

  • Не можете да използвате оптичното мащабиране в режим на панорамно обхождане.
  • Не можете да използвате интелигентното мащабиране, в зависимост от размера на изображението.
  • Не можете да използвате цифровото мащабиране, когато:
    • [Таймер самозасн.] е с настройка [Автопортрет на един човек] или [Автопортрет на 2-ма души].