Цифров фотоапаратDSC-W800

Не можете да изберете функцията за разпознаване на лица

  • Можете да изберете разпознаването на лица само когато режимът на фокусиране е настроен на [Мулти AF], а режимът на измерване – на [Мулти].