Цифров фотоапаратDSC-W800

Светкавицата не работи

  • Не можете да използвате светкавицата, когато:
    • [Настр. Серийни Снимки] е с настройка [Серийни снимки];
    • режим [Нощна сцена] или режим [Висока чувствителност] е избран в избора на оформление;
    • се снима в [Панорамно обхождане];
    • се снима в режим за видеоклипове.
  • Задайте светкавицата на [Вкл.], когато изборът на оформление е зададен на режим [Пейзаж], [Кулинар], [Домашни любимци], [Плаж] или [Сняг].