Цифров фотоапаратDSC-W800

Стойността на F и скоростта на затвора мигат, когато натиснете и задържите спусъка до средата

  • Експонацията е неправилна. Коригирайте експонацията.