Цифров фотоапаратDSC-W800

Едно и също изображение се заснема няколко пъти

  • Задайте [Настр. Серийни Снимки] на [Единична снимка].