Цифров фотоапаратDSC-W800

Датата и часът не се показват

  • Дисплеят е настроен да показва само изображения. Променете настройката чрез MENU - [Настройване на дисплея], за да покажете информацията.