Цифров фотоапаратDSC-W800

Не могат да се възпроизвеждат или записват изображения, използвайки вътрешната памет

  • Има карта с памет, поставена във фотоапарата. Извадете я.