Цифров фотоапаратDSC-W800

Данните, съхранени във вътрешната памет, не могат да се копират върху карта с памет

  • Картата с памет е пълна. Копирайте върху карта с памет с достатъчен капацитет.