Цифров фотоапаратDSC-W800

Данните от картата с памет или от компютъра не могат да се копират върху вътрешната памет

  • Тази функция не е достъпна.