Цифров фотоапаратDSC-W800

Изображенията се отпечатват с изрязани ръбове

  • В зависимост от принтера ви, всички ръбове на изображението може да бъдат отрязани. Особено когато отпечатвате изображение, снимано с размер на изображението, зададен на [16:9], страничният край на изображението може да бъде отрязан.
  • Когато отпечатвате изображения, използвайки свой принтер, откажете настройките за отрязване или за печат без бели полета. Консултирайте се с производителя на принтера за това дали принтерът предлага тези функции.
  • Когато отпечатвате изображения в магазин за цифрово отпечатване, попитайте дали могат да отпечатват изображения, без да отрежат ръбовете.