Цифров фотоапаратDSC-W800

Фотоапаратът загрява при продължително използване

  • Оставете фотоапарата за известно време с изключено захранване.

    Това не е неизправност.