Цифров фотоапаратDSC-W800

Датата или часът не са правилни

  • Настройката за зона е настроена с различно местоположение от текущото ви местоположение. Променете настройката от MENU - (Настройки) - (Настройки на часовника) - [Настр. на час. зона].