Цифров фотоапаратDSC-W800

Лиценз

Забележки за лиценза

Този фотоапарат идва със софтуер, който се използва на базата на лицензионните споразумения със собствениците на софтуера. Според молбата на собствениците на авторските права на тези софтуерни приложения, имаме задължението да ви информираме за следното. Прочетете следващите раздели.

Лицензите (на английски) са записани във вътрешната памет на фотоапарата ви. Установете връзка тип Mass Storage между фотоапарата и компютър, за да прочетете лицензите в папка „PMHOME“ - „LICENSE“.

Относно приложения GNU GPL/LGPL софтуер

Софтуерът, който е приемлив за следния общ публичен лиценз на GNU (наричан занапред „GPL“) или облекчен общ публичен лиценз на GNU (наричан занапред „LGPL“), е включен към камерата.

Това ви информира, че имате право да осъществявате достъп, да променяте и разпространявате изходния код за тези софтуерни програми при условията на приложения GPL/LGPL лиценз.

Изходният код е достъпен в интернет. За да го изтеглите, посетете следния URL адрес.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Бихме предпочели да не се свързвате с нас относно съдържанието на кода на източника.

Лицензите (на английски) са записани във вътрешната памет на фотоапарата ви. Установете връзка тип Mass Storage между фотоапарата и компютър, за да прочетете лицензите в папка „PMHOME“ - „LICENSE“.