Цифров фотоапаратDSC-W800

Търговски марки

  • Следните марки са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.

    , Cyber-Shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, PlayMemories Online, логотипът на PlayMemories Online, PlayMemories Home, логотипът на PlayMemories Home.

  • Microsoft, Windows, DirectX и Windows Vista са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
  • Mac е търговска марка или регистрирана търговска марка на Apple Inc. в САЩ и/или други държави.
  • Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
  • Eye-Fi е търговска марка на Eye-Fi, Inc.
  • Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им разработчици или производители. Въпреки това обозначенията ™ или ® може да не са описани в това ръководство.