Цифров фотоапаратDSC-W800

Списък с икони, показвани на екрана

Списък с икони за режима на снимане

Списък с икони за режима на преглеждане

1

Оставащ заряд на батерията

Предупреждение за слаба батерия

, , , , , , , , , , ,

Размер на изображението/Разм. панорам. снимка/Размер на видеоклипа

, , ,

Фотоефект

, , , , ,

Режим на снимане

, , , , , , , ,

Избор на сцена

, , , , , , , , , ,

Икона за разпознаване на сцени

, , , , , , ,

Баланс на бялото

,

Режим на измерване

Предупреждение с вибрации

, , , ,

Нюанс на цвят

, , ,

Извлечен цвят

,

DRO

Настройки за непрекъснато снимане

, ,

Мащабиране

2

Фокусиране при проследяване

Заключване AE/AF

ISO400

Число за ISO

Бавен затвор NR

125

Скорост на затвора

F4.0

Стойност на отвора на диафрагмата

+2.0EV

Компенсация на Експозиция

Индикатор за рамката на търсача на диапазон за AF

REC/Standby

Записване на видеоклип/Готовност за видеоклип

0:12:00

Време за запис (m:s)

101-0012

Папка – номер на файла

2014-1-1

9:30 AM

Дата/час на записване на изображението за възпроизвеждане

3

Папка за запис

Папка за възпроизвеждане

96

Брой изображения за запис

100Min

Време за запис

,

Записващ носител/Носител, от който се възпроизвежда (карта с памет, вътрешна памет)

, , , , ,

Показване на режим Eye-Fi

AF осветяващ лъч

, , ,

Режим на светкавицата

Редуц. на черв. oчи

Зареждане на светкавицата

12/12

Номер на изображение/Брой изображения, записани в избрания период от време, папка

, ,

Промяна на папка

4

, , ,

Таймер самозасн.

Разпознаване на лица

,

Файлът с база данни е пълен/Грешка във файла с база данни

Местоназначение

Предупреждение за прегряване

, , ,

Рамка на търсача на диапазон на AF

Кръстче за точково измерване

Защита

Заявка за печат (DPOF)

×2.0

Мащабиране при възпроизвеждане

Възпроизвеждане

Лента на възпроизвеждането

0:00:12

Брояч