Цифров фотоапаратDSC-W800

Брой неподвижни изображения

Броят неподвижни изображения може да се различава в зависимост от условията на снимане и картата с памет.

(Мерни единици: Изображения)

Размер на изображение 20M

Вътрешна памет 29 MB: 3

2 GB: 265

4 GB: 530

8 GB: 1050

16 GB: 2100

32 GB: 4300

64 GB: 8500

Размер на изображение 10M

Вътрешна памет 29 MB: 6

2 GB: 400

4 GB: 800

8 GB: 1600

16 GB: 3200

32 GB: 6400

64 GB: 12000

Размер на изображение 5M

Вътрешна памет 29 MB: 11

2 GB: 580

4 GB: 1150

8 GB: 2300

16 GB: 4650

32 GB: 9300

64 GB: 18600

Размер на изображение VGA

Вътрешна памет 29 MB: 200

2 GB: 11500

4 GB: 23500

8 GB: 47000

16 GB: 94000

32 GB: 185000

64 GB: 370000

Размер на изображение 16:9 (15M)

Вътрешна памет 29 MB: 4

2 GB: 330

4 GB: 660

8 GB: 1300

16 GB: 2600

32 GB: 5250

64 GB: 10000

Размер на изображение 16:9 (2M)

Вътрешна памет 29 MB: 35

2 GB: 1800

4 GB: 3650

8 GB: 7300

16 GB: 14500

32 GB: 29000

64 GB: 58000

Забележка

  • Дори и броят на оставащите изображения да е по-голям от 9999, индикаторът „>9999“ се показва.
  • Когато изображение, заснето с други фотоапарати, се възпроизведе с този фотоапарат, изображението може да не се покаже в реалния си размер.