Цифров фотоапаратDSC-W800

Цифров зум

Избира режим на цифрово мащабиране. Фотоапаратът увеличава изображението чрез оптично мащабиране (до 5×). Когато скалата на мащабирането се надвиши, фотоапаратът използва интелигентно или прецизно цифрово мащабиране.

  1. Настройте фотоапарата на режим на снимане.
  2. MENU - (Настройки) - (Настройки за Снимане) - [Цифров зум] - желаният режим - на бутона за управление

(Интелигентно)(Настройки по подразбиране):

Увеличава цифрово изображението в диапазона, в който то няма да се изкриви, според размера му (Интелигентно мащабиране).

(Прецизно):

Увеличава всички размери на изображението по общата скала на мащабиране до приблизително 10×, включително оптично мащабиране 5×. Обаче обърнете внимание, че качеството на изображението се влошава при надвишаване на скалата за оптично мащабиране (Прецизно цифрово мащабиране).

Изкл.:

Не използва цифрово мащабиране.

Забележка

  • Функцията [Цифров зум] не е налична в следните ситуации:
    • в [Панорамно обхождане];
    • когато [Таймер самозасн.] е настроена на [Автопортрет на един човек] или [Автопортрет на 2-ма души].
  • Интелигентното мащабиране не е достъпно, когато записвате видеоклипове или размерът на изображението е настроен на [20M] или [16:9 (15M)].
  • Функцията за разпознаване на лица не функционира в диапазона на [Цифров зум].

Общата скала на мащабиране, когато се използва интелигентно мащабиране (включително оптично мащабиране 5×)

Поддържаното съотношение на мащабиране е различно в зависимост от размера на изображението.

Размер на изображението и обща скала на мащабиране:

10M: Прибл. 7,1×

5M: Прибл. 9,9×

VGA: Прибл. 40×

16:9(2M): Прибл. 13×