Цифров фотоапаратDSC-W800

Използване на вътрешната памет

Фотоапаратът има около 29 MB вътрешна памет.

Можете да записвате изображения във вътрешната памет, когато във фотоапарата няма поставена карта с памет.

Когато е поставена карта с памет

[Запис]: Изображенията се записват на картата с памет.

[Възпроизвеждане]: Изображенията на картата с памет се възпроизвеждат.

[Меню, Настройки, др.]: Върху изображенията на картата с памет могат да се прилагат различни функции

Когато няма поставена карта с памет

[Запис]: Изображенията се записват във вътрешната памет.

Когато размерът на видеоклиповете е [1280x720], те не могат да се записват във вътрешната памет.

[Възпроизвеждане]: Изображенията, съхранени във вътрешната памет, се възпроизвеждат.

[Меню, Настройки, др.]: Върху изображенията във вътрешната памет могат да се прилагат различни функции.

За данни на изображения, съхранени във вътрешната памет

Препоръчваме да копирате (архивирате) данните чрез един от следните методи.

Да копирате (архивирате) данните на харддиска на компютъра си

Без да поставяте карта с памет във фотоапарата, импортирайте изображенията на компютър.

За да копирате (архивирате) данни на карта с памет

Пригответе карта с памет с достатъчно свободно място, след което копирайте изображенията от вътрешната памет на картата.

Забележка

  • Не можете да прехвърляте данни на изображения от карта с памет във вътрешната памет.
  • При осъществяване на USB връзка между фотоапарата и компютър чрез USB кабел, можете да прехвърляте на компютър данните, съхранявани във вътрешната памет. Не можете обаче да прехвърляте данни за изображения от компютър във вътрешната памет.