Цифров фотоапаратDSC-W800

Парти

Може да заснемете парти сцена с със светли и живи тонове.

  1. MENU - (Режим на снимане) - (Сцена на снимане на неподвижно изображение) - (Парти) - на бутона за управление
  2. Снимайте със спусъка.

Забележка

  • Размерът на изображението е ограничен до максимум [5M].