Цифров фотоапаратDSC-W800

Ръководство за функцията

Можете да изберете дали ръководството за функцията да се показва или не, докато работите с фотоапарата.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Нар. за функциите] - желан режим -

Вкл.(Настройка по подразбиране):

Изкл.:

Задава дали да се покаже ръководството за функцията.