Цифров фотоапаратDSC-W800

Изх. видео сигнал

Настройва изходния видеосигнал на свързаното видео оборудване според цветовата система на телевизора. Телевизионните цветови системи с различни в зависимост от държавата и региона.

За да преглеждате изображения на телевизионен екран, проверете цветовата система на телевизора за държавата или региона, в който използвате фотоапарата.

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Изх. видео сигнал] - желан режим -

NTSC:

Настройва изходния видеосигнал на режим NTSC (напр. за САЩ, Япония).

PAL:

Настройва изходния видеосигнал на режим PAL (напр. за Европа, Китай).