Цифров фотоапаратDSC-W800

USB eлектрозахранване

Задава дали да се използва функцията за USB eлектрозахранване, когато фотоапаратът е свързан към компютър или USB устройство, използвайки специализирания USB кабел (в комплекта).

  1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [USB Захранване] - желан режим -

Вкл.(Настройка по подразбиране):

Използва функцията [USB Захранване], когато е установена USB връзка.

Изкл.:

Не използва функцията [USB Захранване], когато е установена USB връзка.