Цифров фотоапаратDSC-W800

Резол. на дисплея

Регулира качеството на изображението на екрана за снимане.

  1. MENU - (Настройки) - (Настройки за Снимане) - [Резол. на дисплея] - желан режим -

Високо(Настройка по подразбиране):

Показва изображението на екрана с високо качество.

Стандартно:

Показва изображението на екрана със стандартно качество.

Забележка

  • В режим на панорамно обхождане и видеоклипове [Disp. Resolution] е настроена на [Висока].