Цифров фотоапаратDSC-W800

Лесен режим

Позволява да снимате неподвижни изображения с минимално необходимите функции.

Размерът на текста се увеличава и индикаторите се виждат по-лесно.

  1. MENU - (Лесен режим) - на бутона за управление.
  2. [OK] -
  3. Снимайте със спусъка.
    • За излизане от режима на лесно заснемане, MENU - [Изход от Лесен режим].

Забележка

  • Батерията може да се изтощи по-бързо, тъй като яркостта на екрана се увеличава автоматично.

Разпознаване на сцени

Разпознаването на сцени функционира в режима на лесно заснемане. Функцията позволява на фотоапарата да разпознава автоматично условията на снимане и да заснема изображение.

Функции за снимане, налични в режима на лесно заснемане (Снимане)

Разм. Неп. Изобр

MENU - [Разм. Неп. Изобр] - на бутона за управление - желан режим - 

Изберете между размер [Голям] или [Малък].

Таймер самозасн.

на бутона за управление - желан режим

Изберете между режим [10сек.] или [Изкл.].

Светкавица

на бутона за управление - желан режим

Изберете между режим [Автоматично] или [Изкл.].