Цифров фотоапаратDSC-W800

Разпознаване на лица

Когато се използва функцията за разпознаване на лица, фотоапаратът разпознава лицата на обектите и регулира автоматично настройките на фокуса, светкавицата, експонацията, баланса на бялото и ограничаване на ефекта „червени очи“.

  1. MENU - Разпознаване на лица) - желан режим

(Изкл.):

Не може да се използва разпознаването на лица.

(Авт.)(Настройка по подразбиране):

Избира лицето, върху което фотоапаратът трябва да се фокусира.

Забележка

  • [Изкл.] не е налице, когато [Таймер самозасн.] е зададен на [Автопортрет на един човек] или [Автопортрет на 2-ма души].
  • Можете да избирате [Разпознаване на лица] само когато режимът на фокусиране е настроен на [Мулти AF], а режимът на измерване – на [Мулти].
  • Функцията за разпознаване на лица не функционира, когато използвате цифрово мащабиране.
  • Могат да бъдат разпознати до осем лица на обекти.