Цифров фотоапаратDSC-W800

Лесен режим

Когато преглеждате неподвижни изображения в режима на лесно заснемане, екранът за възпроизвеждане се увеличава и индикаторите се виждат по-лесно.

  1. Настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.
  2. MENU - (Лесен режим) - [OK] - на бутона за управление.
    • За излизане от режима на лесно заснемане, MENU - [Изход от Лесен режим].

Функции за преглед, налични в режима на лесно заснемане

В режима на лесно заснемане е налична само функцията за изтриване.

(Изтриване): Можете да изтриете текущо показаното изображение.

MENU: Можете да изтриете текущо показаното изображение с [1 изобр.] и да изтриете всички изображения в избрания диапазон от дати или от вътрешната памет (ако е избрана) с [Всички].

Изберете [Изход от Лесен режим] - [OK], за да излезете от режима на лесно заснемане.