Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Memory recall

Galima fotografuoti iškvietus dažnai naudojamus režimus arba iš anksto priskirtus fotoaparato nustatymus.

  1. Nustatykite režimo rankenėlę ties MR (Memory recall).
  2. Paspausdami valdymo ratuko mygtuką kairėn arba dešinėn arba sukdami valdymo ratuką pasirinkite norimą skaičių, tada valdymo mygtuko centre paspauskite .
    • Be to, užregistruotus režimus ar nustatymus galite iškviesti pasirinkdami MENU → (Camera Settings) → [Memory recall].

Pastaba

  • Iš anksto priskirkite fotografavimo nustatymus pagal [Memory].
  • Jei [Memory recall] nustatysite atlikę fotografavimo nustatymus, priskirtiems nustatymams bus suteikiama pirmenybė ir pradiniai nustatymai gali nebegalioti. Prieš fotografuodami patikrinkite indikatorius ekrane.