Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Memory

Leidžiama užregistruoti iki 3 dažnai naudojamų gaminio režimų ar nustatymų. Nustatymus iškviesti galite tiesiog režimo parinkikliu.

  1. Nustatykite norimą užregistruoti gaminio nustatymą.
  2. MENU (fotoaparato nustatymai) → [Memory] → norimas numeris.

Galimi užregistruoti elementai

  • Fotografavimo režimas
  • Diafragma (numeris F)
  • Užrakto greitis
  • Camera Settings

Užregistruotų nustatymų iškvietimas

Režimo rankenėlę nustatykite ties MR, tada paspausdami valdymo ratuką kairėn arba dešinėn arba sukdami valdymo ratuką pasirinkite norimą atminties numerį.

Užregistruotų nustatymų keitimas

Pakeiskite nustatymą norimu ir iš naujo užregistruokite tam pačiam režimo numeriui.

Pastaba

  • Programos keitimo užregistruoti negalima.