Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Lock-on AF

Norėdami tęsti objekto fokusavimą, nustatykite sekimo funkciją.

  1. MENU (fotoaparato nustatymai) → [Lock-on AF] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

Off:
Fokusuotinas objektas nesekamas.
On:
Fokusuotinas objektas sekamas.
On (Start w/shutter):
Fokusuotinas objektas sekamas, kai laikomas iki pusės nuspaustas užrakto mygtukas.

Pastaba

  • [On (Start w/shutter)] galite nustatyti tik tada, kai pasirinkta [Focus Mode] parinktis [Continuous AF].